Wyszukiwanie

Szukaj...

Przekaż darowiznę

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn. Przekaż darowiznę na cele statutowe.

Odwiedź Szymonka i Dawidka

Kwalifikacja do szczepienia

Jak wygląda w Polsce przeciętna kwalifikacja do szczepienia, wie każdy rodzic. Jak powinna wyglądać? Ten temat rzadko jest poddawany dyskusji. Poniżej przedstawiamy różne propozycje formularzy na tę okazję, przygotowanych przez różne instytucje.

Formularz oceny ryzyka szczepienia ochronnego (opracowanie: Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków, Warszawa) - źródło: http://www.ogolnopolskidzienszczepien.pl/og%F3lnopolski%20dzie%F1%20szczepie%F1/Formularz%20oceny%20ryzyka%20szczepienia%20ochronnego.pdf

Kwalifikacja do szczepienia 1 - wzór z przychodni

Kwalifikacja do szczepienia 2 - wzór z przychodni

Ulotki i skład szczepionek

Szczepionki / produkty szczepionkowe - ulotki, informacje dla pacjenta i lekarza, charakterystyki produktu

Poniżej przedstawiamy ulotki dotyczące różnych szczepionek zarejestrowanych w Polsce i za granicą.

Na dole artykułu przedstawiamy listę witryn internetowych, na których można znaleźć aktualne charakterystyki produktów szczepionkowych.

Act-HIB cz. I - ulotka dla pacjenta cz. I

Act-HIB cz. I - ulotka dla pacjenta cz. I

Act-HIB cz. II - ulotka dla pacjenta cz. II

BCG 10 cz. I - ulotka dla pacjenta cz. I

BCG 10 cz. II - ulotka dla pacjenta cz. II

BCG do immunoterapii

BCG Szczepionka SSI - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do
wstrzykiwań

BCG szczepionka SSI - charakterystyka produktu leczniczego

BCG - ogólne informacje po polsku dla pacjenta w Wielkiej Brytanii

Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 - charakterystyka produktu leczniczego

Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 - informacje ze strony www producenta

Bexsero - charakterystyka produktu leczniczego

Boostrix - fiolka, ulotka dla pacjenta V 2010

Boostrix - fiolka, ulotka dla pacjenta IX 2011

Boostrix - fiolka, charakterystyka produktu leczniczego

Clodivac - informacje na stronie lekinfo.24.pl

Clodivac - charakterystyka produktu leczniczego 2013-04-03

Clodivac - opakowanie 2013-04-03

Clodivac - projekt graficzny 2013-04-03

Clodivac - ulotka 2013-03-15

Clodivac - ulotka 2013-04-03

Daronrix - zawiesina

DTP BIOMED S.A. - krótkie informacje o produkcie

DTP BIOMED S.A. - ulotka dla pacjenta

DTP BIOMED S.A. cz. I - ulotka cz. I

DTP BIOMED S.A. cz. II - ulotka cz. II

Engerix B - 10 mcg zawiesina, 2009

Engerix B - 20 mcg zawiesina, 2009

Engerix B - 20 mcg zawiesina, 2013

Engerix B - informacje dla lekarza

Euvax B - krótkie informacje o produkcie, od 13 listopada 2000 r.

Euvax B - ulotka dla pacjenta z 5 sierpnia 2011 r.

Euvax B cz. I - ulotka dla pacjenta, 2 czerwca 2011 cz. I

Euvax B cz. II - ulotka dla pacjenta, 2 czerwca 2011 cz. II

Euvax B - ulotka dla pacjenta, bez daty

Euvax B - ulotka dla pacjenta, od 23 września 2008 r.

Euvax B - charakterystyka produktu leczniczego

Euvax B - folder dla lekarza (!), lipiec 2006

Euvax B - oznakowanie opakowań

Fendrix - charakterystyka produktu leczniczego

Fluarix - charakterystyka produktu leczniczego

Fluarix Tetra - charakterystyka produktu leczniczego (ang.)

FSME-IMMUN - charakterystyka produktu leczniczego

Havrix 720 Junior - charakterystyka produktu leczniczego

Havrix Adult - charakterystyka produktu leczniczego

HBVAXPRO - charakterystyka produktu leczniczego

Hepavax-Gene TF - ulotka dla pacjenta

Hiberix - charakterystyka produktu leczniczego

Hiberix - informacje o leku dla pacjenta

Hiberix - ulotka dla pacjenta

IMOVAX Polio - ulotka dla pacjenta JPG

IMOVAX Polio - ulotka dla pacjenta PDF

Infanrix DTPa - charakterystyka produktu leczniczego

Infanrix DTPa - wybrane informacje dla lekarzy (po angielsku)

Infanrix-IPV+Hib - 26.02.2009 r. charakterystyka produktu leczniczego

Infanrix-IPV+Hib - 15.06.2012 r. charakterystyka produktu leczniczego

Infanrix-IPV - charakterystyka produktu leczniczego

Infanrix Hexa- charakterystyka produktu leczniczego

Infanrix Hexa - ulotka dla pacjenta

Infanrix Penta- charakterystyka produktu leczniczego

Inflexal V - charakterystyka produktu leczniczego (ang.)

Inflexal V - monografia producenta (ang.)

Influvac - charakterystyka produktu (ang.)

Influvac sub unit - ulotka dla pacjenta (ang.)

Meningitec - charakterystyka produktu leczniczego

Menitorix - charakterystyka produktu leczniczego

Menjugate Kit - Summary of Product Characteristics

M-M-R II - charakterystyka produktu leczniczego

M-M-RVAXPRO - charakterystyka produktu leczniczego

MMRvaxPro cz. I - ulotka dla pacjenta cz. I

MMRvaxPro cz. II - ulotka dla pacjenta cz. II

NeisVac-C - charakterystyka produktu leczniczego

NeisVac-C - informacje umieszczane na opakowaniach zewnętrznych

NeisVac-C - ulotka dla pacjenta

NeisVac-C - product monograph

PedvaxHIB - ulotka dla pacjenta

Pentaxim - ulotka dla pacjenta, od 20 września 2009 r.

Pentaxim - ulotka dla pacjenta, od 16 marca 2011 r.

Pentaxim - charakterystyka produktu leczniczego, od 5 października 2011 r.

Pentaxim - ulotka dla pacjenta, od 18 kwietnia 2012 r.

Pentaxim - opakowanie, od 18 kwietnia 2012 r.

Pentaxim - charakterystyka produktu leczniczego, od 18 kwietnia 2012 r.

Pentaxim - ulotka dla pacjenta, od 7 września 2012 r.

Pentaxim - projekt graficzny, od 7 września 2012 r.

Pentaxim - opakowanie, od 7 września 2012 r.

Pentaxim - charakterystyka produktu leczniczego, od 7 września 2012 r.

Polio Sabin - charakterystyka produktu leczniczego

Polio Sabin - ulotka dla pacjenta

Poliorix - charakterystyka produktu leczniczego, 1 dawka

Prevenar 7 - charakterystyka produktu leczniczego

Prevenar 13 - charakterystyka produktu leczniczego

Priorix - charakterystyka produktu leczniczego

Priorix cz. I - ulotka dla pacjenta 16.10.2012 cz. I

Priorix cz. II - ulotka dla pacjenta 16.10.2012 cz. II

Priorix - ulotka dla pacjenta 2010

Priorix Tetra - charakterystyka produktu leczniczego, ampułka

Priorix Tetra - charakterystyka produktu leczniczego, 2013

Priorix Tetra - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu

Procomvax - charakterystyka produktu leczniczego

ProQuad - charakterystyka produktu leczniczego

ProQuad - charakterystyka produktu leczniczego 2 (nowsza)

QUADRACEL - informacje o produkcie (ang.)

QUADRACEL - monografia dot. produktu (ang.)

Rotarix - charakterystyka produktu leczniczego

Synflorix - charakterystyka produktu leczniczego

Szczepionka tężcowa adsorbowana (T) - charakterystyka produktu leczniczego

Szczepionka tężcowa adsorbowana (T) - ulotka dla pacjenta

Tdap Szczepionka SSI - informacja o zakupie przez MZ

Tdap Szczepionka SSI - ulotka dla pacjenta

Tdap Szczepionka SSI - ulotka dołączona do opakowania

Td-pur - charakterystyka produktu leczniczego

Td-pur - ulotka dla pacjenta

Tetabulin S/D - immunoglobulina, charakterystyka produktu leczniczego

Tetana - ulotka dla pacjenta

Tripacel, od 12.12.2008 - ulotka dla pacjenta

Tripacel, od 01.01.2009 - ulotka dla pacjenta

Tripacel, od 17.01.2011 - ulotka dla pacjenta

Tripedia - informacje o produkcie, 2005

Tritanrix HepB - charakterystyka produktu leczniczego

Twinrix Adult - charakterystyka produktu leczniczego

Twinrix Junior - charakterystyka produktu leczniczego

VAQTA 26 - charakterystyka produktu leczniczego

VARILRIX - charakterystyka produktu leczniczego

VARILRIX - charakterystyka produktu leczniczego 2013 r. (nowsza)

VARILRIX - charakterystyka produktu leczniczego 2013 r. (2013-11-21)

VARILRIX - ulotka dla pacjenta 2013 r.

VARIVAX - informacje dla lekarzy (ang.)

VARIVAX - monografia o produkcie

VARIVAX - skrócona charakterystyka produktu (ang.)

VAXIGRIP - charakterystyka produktu leczniczego (ang.)

VAXIGRIP - ulotka dla pacjenta

ZOSTAVAX - charakterystyka produktu leczniczego

 

Lista witryn internetowych, na których można znaleźć aktualne charakterystyki produktów szczepionkowych:

EPARs dla produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na obszarze całej UE w drodze procedury centralnej, opublikowany na stronie internetowej EMEA: http://www.emea.europa.eu

Charakterystyki produktów leczniczych opublikowane na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczące produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w określonych krajach UE, w tym w Polsce, w procedurze wzajemnego uznania (MRP) i dopuszczonych w Polsce w procedurze narodowej: http://urpl.gov.pl

Informacje o produktach zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii: The Electronic Medicines Compendium (eMC)

Centrum informacji o leku należące do firmy Innopharm Paweł Kozaczuk: CIL

Artykuł w anglojęzycznej Wikipedii (encyklopedia edytowana przez użytkowników): List of vaccine ingredients

Sanofi-Aventis Group: Informacje o produktach

Informacje o szczepionkach wyprodukowanych przy użyciu linii komórkowych pozyskanych na skutek licznych aborcji: www.dobreszczepionki.pl