Kwalifikacja do szczepienia

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ktokolwiek wybrał się do przychodni na szczepienie, własne lub swojego dziecka, wie, jak przebiega proces kwalifikacji do tego zabiegu przez lekarza. A czy zastanawialiście się, jak powinien przebiegać? Trudno jest znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat. Niżej nieliczne znalezione przez nas materiały:

Formularz oceny ryzyka szczepienia ochronnego (opracowanie: Zakład Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków, Warszawa) - źródło: http://www.ogolnopolskidzienszczepien.pl/og%F3lnopolski%20dzie%F1%20szczepie%F1/Formularz%20oceny%20ryzyka%20szczepienia%20ochronnego.pdf

Kwalifikacja do szczepienia 1 - wzór z przychodni

Kwalifikacja do szczepienia 2 - wzór z przychodni

Search